We at OCTANORM want you to have simply the best user experience when using our website. For some functions we use browser cookies, e.g. for displaying personalized content or for the sign in procedure. You must agree to the storage of browser cookies as some of these functions can not be used otherwise. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webmaster@octanorm.de

Rozwój Zrównoważony

DOTYCZY KAŻDEGO NASZEGO PRODUKTU

Sustainability through Aluminium
Rozwój zrównoważony oznacza, że odpowiada on obecnym potrzebom ludzi i jednocześnie nie dopuszcza do zagrożeń dla rozwoju przyszłych pokoleń. Staje się to możliwe dzięki  zaakceptowaniu ekologicznych granic rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zintegrowanym działaniom w zakresie ochrony środowiska.
Zasoby surowców naturalnych, czyli wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej, są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji. Dlatego też naszym dążeniem jest konsekwentny recykling i najdłuższy możliwy okres użytkowania produktów.

Nasze produkty wykonane z aluminium mogą być używane wielokrotnie przez dziesiątki lat oraz poddawane procesowi recyklingu.  Rozwój zrównoważony jest więc już częścią systemu OCTANORM. Takie odpowiedzialne korzystanie z zasobów i surowców jest dla nas oczywiste, ale to tylko jeden z wielu aspektów. Do wymiernego udziału w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, będącego składnikiem spalin z silników samochodowych, przyczynia się aktywnie nasza globalna sieć firm wystawienniczych OSPI - OCTANORM SERVICE PARTNER INTERNATIONAL, działająca pod hasłem: „think here – done there” (zaprojektuj tutaj, wykonaj tam).  Na targach zagranicznych stoisko targowe zostaje zbudowane przez lokalną firmę OSPI zgodnie z projektem klienta. W ten sposób nie ma konieczności transportowania konstrukcji stoiska wraz z jego wyposażeniem z Polski do innego kraju.

Duże góry śmieci przed i po targach pokazują, że rozwój zrównoważony nie dotarł jeszcze do sektora budownictwa targowego. Dotyczy to przede wszystkim zabudowy wykonanej z tzw. płyt wiórowych OSB i płyt kartonowo gipsowych, które wykorzystuje się najczęściej tylko jednorazowo. Po targach materiały te lądują na wysypisku śmieci.

OCTANORM respektuje prawo do rozwoju zrównoważonego, tak aby dążyć do zaspokojenia potrzeb swoich klientów przy poszanowaniu środowiska przyrodniczego. Oferuje produkty najwyższej jakości, trwałe i do wielokrotnego użytku. Produkty z aluminium mogą być poddane całkowitemu recyklingowi. A dzięki międzynarodowej sieci OSPI zmniejszeniu ulega emisja dwutlenku węgla oraz koszty transportu.

BROSZURY