We at OCTANORM want you to have simply the best user experience when using our website. For some functions we use browser cookies, e.g. for displaying personalized content or for the sign in procedure. You must agree to the storage of browser cookies as some of these functions can not be used otherwise. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webmaster@octanorm.de

Twoje CV

Your application

Niezależnie od tego, czy składasz wniosek przez Internet, czy przy użyciu klasycznej metody pocztowej, zawsze wymagamy następujących dokumentów, abyśmy mogli dokładnie przejrzeć i ocenić Twoją aplikację:

 • - list motywacyjny w odniesieniu do wakatu, o który się ubiegasz
  - kompletne CV
  - referencje dotychczasowych pracodawców
  - certyfikaty ze szkoleń, itp.
  - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
  - dyplom ukończenia szkoły wyższej
Życzymy powodzenia w aplikacji. Zapewniamy, że  będziemy ją traktować poufnie.

Najszybszy sposób na aplikację to wysłanie wszystkich dokumentów w formacie PDF przez e-mail na adres praca@octanorm.pl