We at OCTANORM want you to have simply the best user experience when using our website. For some functions we use browser cookies, e.g. for displaying personalized content or for the sign in procedure. You must agree to the storage of browser cookies as some of these functions can not be used otherwise. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webmaster@octanorm.de

OCTANORM jako pracodawca

Zawsze szukamy ludzi, którzy chcą coś zmieniać. Nasz kluczowy materiał aluminium oraz nasze interdyscyplinarne kompetencje w zakresie technologii systemowej pozwalają nam odnosić sukcesy w kilku obszarach. Jeżeli chcesz pracować w wymagającej i dynamicznej branży i jeśli jesteś entuzjastycznie nastawiony do budowy targów, wyposażenia sklepów i pomieszczeń czystych, to czekamy na Twoje zgłoszenie.

Wierzymy, że wzajemne zrozumienie i dobre relacje międzyludzkie nie mogą być tylko pustym sloganem, ale są ważnym aspektem pozytywnego środowiska pracy i że jest to podstawowy warunek do osiągnięcia prawdziwych sukcesów.

RESPEkT

W OCTANORM pracujemy w środowisku charakteryzującym się zaufaniem, szacunkiem i kreatywnością. Nasi pracownicy, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, ucieleśniają nasz największy czynnik sukcesu – jakość.  Najwyższą jakość osiągamy tylko wtedy, gdy pracujemy z najwyższą starannością. I tylko entuzjastyczni ludzie mogą to robić dzień po dniu. Co dajemy w zamian?  Oferujemy możliwość samodzielnego działania i zapewniamy wysoki poziom zabezpieczenia miejsca pracy. Promujemy i oczekujemy odpowiedzialności za siebie, przywiązujemy wagę do edukacji i szkoleń.  

ZROZUMIENIE

Jako odpowiedzialny pracodawca wiemy, jak ważna jest równowaga życia prywatnego i zawodowego. Aby zapewnić zgodność rodziny i kariery, oferujemy elastyczne godziny pracy. Naszym celem jest tworzenie przyjaznych pracownikom warunków pracy - niezależnie od fazy życia.

 

TRANSPARENCJA

Wymiana myśli między pracownikami a ich przełożonymi jest dla nas szczególnie ważna. Jako pracownik jesteś osobą centralną. W naszych corocznych rozmowach rozważana jest wzajemna współpraca i definiowane są indywidualne cele na nadchodzący rok. Oczekiwania obu stron stają się przejrzyste, a możliwości rozwoju stają się jasne. Cenimy zaufanie i otwartą wymianę pomysłów i uwag. Dlatego promujemy otwarte, kreatywne i konstruktywne środowisko.